Korisničko ime Lozinka Prijava


1. U promociju učestvuju svi tiketi uplaćeni Star Bet Klub karticom na uplatno-isplatnim mestima. Online tiketi ne učestvuju u promociji.
2. Cilj takmičenja je pogoditi najviše parova na dobitnom tiketom, na kom svaka pojedinačna kvota je 1,20 ili više i minimalnom uplatom od 50 RSD po tiketu.
3. Takmičenje traje od četvrtka, 10.06.2021 i završava se 08.08.2021.
4. Takmičenje je podeljeno u 4 etapa od po 15 dana:

• 1. Etapa od 10.06.2021 do 24.06.2021
• 2. Etapa od 25.06.2021 do 09.07.2021
• 3. Etapa od 10.07.2021 do 24.07.2021
• 4. Etapa od 25.07.2021 do 08.08.2021

5. Promocija se odnosi na tikete iz standardne ponude za klađenje, klađenje uživo kao i MIX tiketi (standardno i uživo klađenje).
6. Svi parovi na tiketu moraju biti dobitni, odnosno status tiketa mora biti dobitan.
7. Parovi koji ulaze u obračun ukupnog broja pogođenih parova su isključivo parovi sa kvotom 1.20 ili više (tiket može da sadrži i parove sa kvotom manjom od navedene, ali ti parovi ne ulaze u obračun ukupnog broja pogođenih parova).
8. U konkurenciji ulaze tiketi sa minimalnom uplatom od 50 RSD.
9. Parovi koji su obračunati kvotom 1 ne ulaze u obračun ukupnog broja pogođenih parova.
10. Tketi koji su ostvarili “Cash Back” ne učestvuju u promociji.
11. Sistemski tiketi ne učestvuju u promociji.
12. Tiketi uplaćeni vaučerom ne učestvuju u promociji.
13. Tiketi mora da budu uplaćeni u periodu trajanja svake etape pojedinačno, i da dobiju svoj konačan status do završetka trajanja etape, ili najkasnije do prvog dana sledeće etape u 13:00. (primer: tiket koji je uplaćen poslednjeg dana u drugoj etapi, 09.07.2021, ulazi u konkurenciju za poklone u drugoj etapi samo ako dobije konačan status, odnosno postane dobitan do sledećeg dana, 10.07.2021, u 11:00. Ukoliko posle 11:00 tiket ima parove koji su još uvek na čekanju i kasnije postane dobitan, ne ulazi u konkurenciju).
14. U slučaju da na dva ili više tiketa ima isti broj pogođenih parova, prednost se određuje na sledeći način:

• Veća ukupna pogođena kvota (uključujući i parove sa kvotom manjom od 1.20).
• Ukoliko se dogodi da ima više tiketa sa istom pogođenom kvotom, prednost ima tiket koji je vremenski prvi uplaćen.

15. Tabela sa 10 vodećih tiketa biće objavljena na sajtu www.starbet.rs  kao i na oglasnoj table na uplatnim mestima i biće ažurirana svakog dana najkasnije do 13:00
16. Ukoliko jedan korisnik ima više tiketa među prvih 10, osvaja samo jednu nagradu i to za tiket koji je boljeplasiran.
17. Svaki korisnik ima pravo da osvoji samo jednu prvu nagradu bez obzira da li je taj uslov ispunio dva puta. Ukoliko se desi da jedan korisnik u jednoj etapi osvoju prvu nagradu, ako i u drugu etapu bude na prvom mestu osvojiće drugu nagradu za tu etapu.
18. Učesnici u promociju daju saglasnost da njihova imena i prvo slovo prezimena budu objavljena na tabeli vodećih tiketa.
19. U svakoj etapi poklon će dobiti 10 najuspešnijih takmičara i to sledećim redosledom:

1. Skuter Peugeot Tweet 150
2. Televizor LG 43”
3. Tablet
4. Vaučeri za uplatu u iznosu od 12.000 RSD
5. Vaučeri za uplatu u iznosu od 10.000 RSD
6. Vaučeri za uplatu u iznosu od 8.000 RSD
7. Vaučeri za uplatu u iznosu od 6.000 RSD
8. Vaučeri za uplatu u iznosu od 4.000 RSD
9. Vaučeri za uplatu u iznosu od 2.000 RSD
10. Vaučeri za uplatu u iznosu od 1.000 RSD

20. Pokloni za najuspešnije takmičare biće dodeljeni posle završetka svake etape.
21. Pobednici takmičenja daju saglasnost da Organizator može koristiti njihove lične podatke (ime i prezime, inicijale, foto ili video materijal) u cilju promocije takmičenja.
22. Zaposleni kod Organizatora nemaju pravo učešća u promociji.
23. Organizator zadržava pravo da promeni pravila takmičenja, ili da u bilo kom trenutku prekine ili produži trajanje takmičenja.


Trenutna rang-lista

Etapa Poz. Utakmice Takmičar