Korisničko ime Lozinka Prijava
Korišćenje ličnih podataka
Svi lični podaci igrača su zaštićeni u sigurnu bazu podataka kompanije.

Kompanija odnosno www.rmco.rs preuzima odgovornosti za bezbednost podataka svoih igrača. Zaštita igrača je zasnovana na preporuke EGBA (European Gaming and Betting Association).

Mi preuzimamo odgovornost za način plaćanja izbor kvota i igara na našem sajtu na dva načina: pre svega, štitimo naše klijente od grešaka, kao što su slučajno ili nemarno klikanje određene kvote. Onlajn monitoring i iskustvo naših bukmejkera su fokusirani na zaštitu od prevare. Manipulacija sa kvotama i uplaćenim tiketima je kriminal i  biće tretiran kao takav. Dakle, da se prevaziđu svi eventualni problemi bezbednostni, kordiniramo se sa principima ESSA (European Sports and Security Association) i EGBA.

Iz bezbednosnih razloga, niti jedan ličan podatak neće biti proveren od strane trećeg lica, osim u slučaju vašeg pristanka.Kompanija zadržava pravo da u slučaju sumnjivih podataka, da iste pošalje trećem licima (Institucije odgovorne za istraživanje takvih slučajeva). Kompanija je u skladu sa svim propisima za prikupljanje i obradu ličnih podataka i njihovu zaštitu.

U slučaju da zatvorite svoj korisnički račun, na vaš zahtev, svi podaci mogu biti izbrisani, ali tek nakon isteka roka za čuvanje podataka propisanog u Zakonu za igre na sreću. Pre isteka roka, sve informacije moraju biti dostupne za vašu bezbednost u slučaju pravnih istraga nadležnih institucija ili suda.