Korisničko ime Lozinka Prijava

 

На основу члана 109. Закона о играма на срећу ("Сл. гласник РС", бр. 18/2020), одредаба Правилника о ближим условима, односно садржини правила игара на срећу ("Службени гласник РС" бр.152/2020), Оснивачког акта друштва „RM-COMPANY“ ДОО Чачак, матични број 17210599, ПИБ 101267007, са седиштем у Чачку, Амиџина бр. 24А, као и одлуке директора привредног друштва „RM-COMPANY“ ДОО од 27.11.2023. године, директор дана 27.11.2023. године доноси

 

ПРАВИЛА О ПРИРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ- КЛАЂЕЊЕ

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

  

Члан 1.

Овим правилима уређује се приређивање посебне игре на срећу клађења (у даљем тексту: клађење) и она садрже одредбе о приређивању клађења, условима за учешће у клађењу, месту приређивања клађења, цени једне комбинације, року за пријем уплата, фонду добитака, објављивању резултата игре, року исплате добитака, обавештавању учесника о правилима клађења, поступку у случају отказивања или промене времена одржавања спортског догађаја, одговорности приређивача, пословној тајни, одржавању реда и понашању учесника у просторијама приређивача (кладионици), односно уплатном месту кладионице, запосленима, као и другим питањима од значаја за приређивање клађења.

Члан 2.

Клађење из члана 1. приређује „RM-COMPANY“ ДОО са седиштем на адреси Чачак, улица Амиџина бр. 24А, МАТИЧНИ БРОЈ 17210599, ПИБ 101267007 (у даљем тексту: приређивач).

Члан 3.

Ова правила представљају опште услове за закључивање уговора по приступу за учешће у свим врстама клађења код приређивача, а који се сматра закљученим кад учесник изврши уплату приређивачу за учешће у клађењу.

Ова правила обавезују приређивача и све учеснике и они су дужни да их се у потпуности придржавају.

Члан 4.

Приређивач за обавезе према учесницима у клађењу одговара својом целокупном имовином.

 

 

ПОСТУПАК И УСЛОВИ КЛАЂЕЊА

 

Члан 5.

Клађење је посебна игра на срећу у којој приређивач унапред одређује спортске догађаје и квоте за клађење, а учесник слободном вољом бира знакове (типове) којима обележава исход понуђеног спортског или било ког другог догађаја или групе догађаја на помоћном листићу, односно обрасцу за учешће у игри (у даљем тексту: листић) који је издао приређивач. Клађење се приређује у континуитету и свакодневно, у зависности од саме понуде догађаја. Датум и време почетка спортког или неког другог догађаја које је приказано у понуди за клађење које је приказано у штампаном или електронском облику информативног је карактера. Као почетак спортског или другог догађаја узима се време истакнуто на званичним изворима информисања.

Клађење „Уживо“ („Live Bet“) је посебна врста клађења и представља могућност клађења на догађаје који су у току, као и за време које је предвиђено за паузу тог догађаја (четвртина, трећина, полувреме и слично).

За „Уживо“ клађење важе иста правила као и за клађење пре почетка меча, осим ако приређивач није другачије навео, односно јасно дефинисао.

Члан 6.

Одредбе ових правила важе и примењују се за сва клађења која је могуће организовати у групним и индивидуалним спортским дисциплинама и разним другим догађајима који по својој природи могу бити предмет игара клађења. Учесник се на начин одређен овим правилима може кладити на:

 • Резултате појединачних и/или групних (колективних) спортских и других догађаја;
 • Тачно прецизиран и одређени догађај у току спортског такмичења или другог догађаја (пример за фудбалске мечеве: број постигнутих голова, тачан резултат, број голова на полувремену и на крају меча, ко ће од играча постићи први гол, који ће играч/тим постићи највише голова, у ком полувремену ће бити постигнуто више голова, ко даје више/мање голова и друго...);
 • Успех учесника у забавно-спортским, певачким, музичким и сл. такмичењима;
 • Резултате у класичним, посебним и забавним играма (нпр. да ли ће бити извучена седмица у игри Лото, број добитника са седам погодака, и сл.);-
 • Успех кандидата и политичких странака на изборима и слично;
 • Виртуелне игре и догађаје који су компјутерски генерисани неизвесни догађаји и чији исход одређује генератор случајних бројева (виртуелни футбал, виртуелно клађење на бројеве, Lucky Balls, Greek Keno виртуелне трке коња и паса и сл.);
 • Било који други догађај за који се унапред не зна исход а који је приређивач уврстио у своју понуду.

 

Члан 7.

Догађаје из члана 6. ових правила приређивач објављује у листи програма спортских догађаја у штампаном облику који ће бити предмет спортског клађења и увек доступан играчима на уплатним местима приређивача, односно у електронском облику на званичној интернет страници приређивача (www.starbet.rs) где ће понуда спортских и других догађаја бити свакодневно ажурирана. 

Приређивач уобичајено, сваког уторка и петка у седмици издаје листу, односно понуду за спортско клађење у којој се наводе сви спортски и остали догађаји са одговарајућим коефицијентима за одређене игре које су предмет спортског клађења.

Члан 8.

Код клађења се користе следећи знаци односно типови (пример фудбал): „1“, „X“, „2“ и двознаци „1 или Х“,  „1 или 2“, „Х или 2“.

Знак „1“ означава победу првоименованог тима, знак „Х“ означава нерешен резултат (исход) меча, а знак „2“ означава победу другоименованог тима.

„Двознаци“ су знаци који истовремено означавају два резултата: знак „1 или Х“ означава победу првоименованог тима или нерешен резултат, знак „1 или 2“ означава победу првоименованог или другоименованог тима, знак „Х или 2“ означава нерешен резултат или победу другоименованог тима.

За одређене врсте клађења могу да се користе бројне ознаке од „0“ до „9“ и словне ознаке (пример: „А“ или „W“), или комбинација ових ознака на начин који то приређивач наводи у понуди (програму) спортских или других догађаја, у штампаном или електронском облику.

„Комбинацију“ чини низ знакова за клађење из става 1., става 2., става 3. и става 4. овог члана.

Број знакова у низу који чини једну комбинацију креће се између минималног и максималног броја спортских или других догађаја које је приређивач одредио за клађење, од укупног броја понуђених догађаја са листе спортских или других догађаја за клађење која су приказана штампаним или електронским путем, а које је учесник изабрао.

„Систем” је посебан начин формирања (увећања) броја комбинација за клађење, и играчу се омогућава да формирањем група догађаја увећава укупан број комбинација за клађење.

 

“Фикс” је ознака која се користи код играња система, да се њоме означи одређен догађај који ће учествовати у свим комбинацијама које је играч одиграо.

 

Члан 9.

 

“Квота” је децимални број који унапред одређује приређивач за сваки спортски догађај  који је предмет клађења и служи за израчунавање висине добитка.

Квота може бити одређена за сваки спортски или други догађај посебно, као део једне комбинације, или за укупну комбинацију, односно за све спортске или друге догађаје који чине ту комбинацију.

У случају да су квоте одређене за сваки спортски или други догађај посебно, квота комбинације добија се множењем квота свих појединачних спортских или других догађаја.

 

Приређивач задржава право да промени квоте објављене у програму спортских или других догађаја, и у том случају узимају се у обзир квоте које су важеће у моменту уплате клађења и које су јасно приказане на самом тикету.

 

У случају грешака од стране приређивача везане за понуду игара, квота, коефицијената, тотала, границе хендикепа и друго, грешке које се односе за време и место одигравања утакмице, понуђеног такмичарског пара или екипе и слично, приређивач задржава право да тај меч прогласи неважећим за све врсте игара чак и после завршетка спортког или другог догађаја, а рачуна се квота један (1,00).

 

Уколико грешком буду прихваћене уплате у оквиру комбинације више различитих спортских или других такмичења (више догађаја на тикету) са квотама чији исходи могу међусобно да утичу једни на друге или да зависе једни од других (пример: клађење на одређену екипу или појединца да ће освојити такмичење и да ће победити у утакмици, односно мечу у оквиру тог такмичења), те квоте у понуди биће поништене а сама опклада биће ажурирана на основу осталих преосталих одиграних парова са квотама (ако их има на одиграном тикету).  

 

Приређивач као помоћ учесницима у клађењу за сваку појединачну понуду може дати још додатних информација (пример: табела и статистика такмичења, неутралан терен, да ли се игра на једну или две утакмице или победе, резултат претходног меча ако се игра реванш, рунда такмичења, врста подлоге на којој се игра меч и слично), али не одговара за тачност података.

 

Члан 10.

 

“Множилац  учешћа” је број којим учесник уз посебну доплату означава колико пута његове комбинације учествују  у игри, односно колико ће се пута увећавати његов евентуални добитак.

“Хендикеп” је предност (пример: у головима, кошевима, поенима и друго) коју приређивач унапред даје неком тиму или учеснику са листе програма спортских или других догађаја за клађење.

Коначан исход догађаја са хендикепом формира се тако што се броју голова, кошева или поена означених као хендикеп додају и голови, кошеви или поени које је стварно постигао тим коме је дат хендикеп. Хендикеп се увек односи на домаћу екипу или тим, односно играча.

“Дупла шанса” је коришћење двознака код прогнозирања коначног исхода, чиме се не повећава број одиграних комбинација, а за коју се даје посебна квота у листи програма спортских или других догађаја, у штампаном или електронском облику.

“Микс” представља комбинацију два или више различитих спортских или других догађаја наведених у члану 6. ових правила, уколико су  испуњени минимални услови за комбинације игара, које приређивач наводи у листи програма спортских или других догађаја, у штампаном или електронском облику.

 

Члан 11.

 

Учесник се може кладити на неке од следећих понуђених типове игара:

 1. Коначан исход
 2. Коначан исход - комбинације
 3. Полувреме/крај
 4. Полувреме/крај - комбинације
 5. Полувреме/крај – изузетак
 6. Полувреме/крај са дуплим шансама
 7. Исход Првог полувремена
 8. Исход Другог полувремена
 9. Дупла шанса
 10. Дупла шанса у Првом или у Другом полувремену
 11. Дупла шанса - комбинације
 12. Укупно голова
 13. Укупно голова (опсег голова или изузетак)
 14. Укупно голова у Првом полувремену
 15. Укупно голова у Првом полувремену (опсег голова или изузетак)
 16. Укупно голова у Другом полувремену
 17. Укупно голова у Другом полувремену (опсег голова или изузетак)
 18. Укупно голова – комбинације голова
 19. RMcoBET шансе (или/или игре)
 20. Оба тима дају гол (ГГ/НГ)
 21. ГГ/НГ - комбинације
 22. Тим 1(Домаћин) даје голове
 23. Тим 1(Домаћин) даје голове – (опсег голова или комбинације голова)
 24. Тим 1(Домаћин) даје голове у Првом или у Другом полувремену
 25. Тим 2(Гост) даје голове
 26. Тим 2(Гост) даје голове – (опсег голова или комбинације голова)
 27. Тим 2(Гост) даје голове у Првом или у Другом полувремену
 28. Исход у Првом Полувремену или Коначан исход(Any Time)
 29. Дупла победа
 30. Дупла победа – комбинације
 31. Сигурна победа
 32. Сигурна и дупла победа
 33. Коначни исход са Хендикепом
 34. Исход полувремена са Хендикепом
 35. Азијски хендикеп (Winner)
 36. Азијски хендикеп на полувремену (Winner полувреме)
 37. Први даје гол
 38. Први даје гол - комбинације
 39. Падају више голова
 40. Падају више голова - комбинације
 41. Време првог гола
 42. Време првог гола - комбинације
 43. Пар/Непар
 44. Тачан резултат
 45. Тачан резултат на полувремену
 46. Укупно голова у лиги
 47. Укупно поена
 48. Укупно поена на полувремену
 49. Укупно поена Тим 1(Домаћин)
 50. Укупно поена Тим 2(Гост)
 51. Коначан исход и укупно поена

 

Напред наведене типове игара за спортско клађење односе се на све спортове, а може се појавити различита терминологија која је специфична за сваки спорт посебно. Пример:

            - за Хокеј појављују се термини као прва трећина, трећина/крај.

            - за Кошарку појављују се термини као резултати по четвртинама, погодци по             четвртинама.

            - за Тенис/Одбојка појављују се термини као први сет, први гем, укупно сетови,       гемови.

            - остали спортови са одговарајућом терминологијом.

Поред напред наведених типова игара, приређивач може понудити и друге врсте и типове игара за спортско клађење, за која постоје одговарајућа правила:

            - иде даље за тим/такмичара (типује се 1 или 2 за тим/такмичара који се         пласирао даље у било ком спорту, турниру, догађају или слично. Овде се поред             регуларног дела узимају у обзир и продужеци и евентуално извођење пенала         при чему један тим/такмичар мора ићи даље – у следећу фазу).

- учинак тима/такмичара (типује се 1 или 2 за тим/такмичара који је остварио            неки учинак већи или мањи од задате границе: голови, кошеви, погодци,     асистенције, поени, бодови и слично).

            - дугорочне спортске опкладе – за победника или за пласман на спортском             догађају/такмичара у поједином спортском догађају (типује се као тип игре 1 за       спортски догађај/такмичара за кога сматрамо да ће бити победник неког             догађаја или ће пак освојити неки дефинисан опсег пласмана: турнир, лига, куп,      мото трка, формула, остале трке, победник у певању, плесни парови или    слично).

            - комбиноване игре (типује се на комбинацију свих горе наведених игара или            нових типова игара, математички сублимиране у једну игру сходно теорији вероватноће).

            - супер тип (приређивач бира одређене спортске догађаје за које нуди увећане             коефицијенте у текућем дану).

            - специјални сингл (типује се сингл за низ догађаја који ће се догодити током            једног изабраног спортског догађаја, као на пример почетни ударац, први аут,          први корнер, први жути картон, први црвени картон, прва измена, први стрелац гола, последњи стрелац гола, стрелац у току, ауто гол, први офсајд и слично).

- спортски догађаји ( ДУЕЛ тимова/такмичара) – погађање врсте и типова спортских клађења између два понуђена спортска догађаја/такмичара од стране приређивача, где се победник оваквог дуела утврђује према реалном скору постигнутих погодака који су ти спортски догађаји/такмичари постигли на њиховим стварним мечевима.

- сингл мечеви – где играч типује само на један спортски догађај и на један тип        свих постојећих игара. Сингл мечеви су они који су посебно дозвољени од стране приређивача и исти има дискреционо право да их лимитара, забрани или поново дозволи.

            - клађење уживо (типује се сингл или комбинација свих врста игара и типова            догађаја који су напред наведени, али који су у току спортског догађаја, уживо,           као: коначан тип, хендикеп, следећи даје гол, укупно голови, следећи жути          картон, следећи црвени картон и слично). Квоте за ове игре се стално мењају         током спортског догађаја и за ове игре важе посебна правила дата од стране         приређивача која су истакнути на видном месту у објекту.

            - остале врсте и типови игара, као и спортске опкладе, а које су у складу са    чланом 6. ових правила, или која произилазе из математички одређене вероватноће реалних догађаја представљених као квота, односно коефицијент.

 

Члан 12.

 

Специфична правила по спортовима, тркама или типовима игара које се могу разликовати од генералних и карактеристична су за тај одређени спорт, догађај или врсту спортског клађења:

Правила за фудбал:

            - У случају погрешног пара фудбалске утакмице, пар се проглашава неважећим        (поништен), и за тај пар, за све игре обрачунава се коефицијент 1.

            - Жути или црвени картони који су додељени након званичног краја меча, или су     додељени играчима који нису у игри, тренеру или било ком другом званичном   лицу на утакмици, не узимају се у обзир код игара у вези са овим догађајима.

            - Уколико се догоди за игру Први црвени картон или Први жути картон, картон        који судија додели истовремено двојици или више играча (приликом истог            прекида), тада се за те игре обрачунава коефицијент 1.

Правила за тенис:

            - Игра се коначан тип, први сет, укупно сетови или хендикепи гемова или сетова      у зависности од тога које ће игре дозволити приређивач. Могу се везивати са   осталим играма у листи осим ако није другачије наглашено.

            - У случају погрешног пара у тенису, пар се проглашава неважећим (поништен) и    за тај пар, за све игре важи коефицијент 1.

            - Уколико један од два играча откаже пре почетка меча, пар се проглашава    неважећим и за тај пар, за све игре важи коефицијент 1.

            - У случају да дође до предаје меча од стране једног такмичара, обрачунава се             коефицијент 1 (за све игре) без обзира да ли је меч почео или не.

- Уколико се неки регуларни меч у тенису одложи пре почетка меча или се прекине током меча (због кише, мрака или слично), чека се његов исход без обзира да ли је прошло 72 часа (важи само за тенис, јер тај меч мора добити своју завршницу).

Правила за бејзбол:

            - Игра се коначан тип (1 или 2). Може се везивати са осталим играма у листи            осим ако то није другачије наглашено.

            - У случају погрешног пара у бејзболу, пар се проглашава неважећим (поништен), и за тај пар, за све игре важи коефицијент 1.

            - Уколико је меч одложен, не чека се 72 часа за одигравање новог, већ се одмах        обрачунава коефицијент 1.

            - Уколико је меч прекинут не чека се 72 часа за наставак меча већ:

            а) Ако су одиграли три ининга, постигнут резултат је коначан.

            б) Ако нису одиграна три ининга обрачунава се коефицијент 1.

- Уколико се догоди да два иста тима одиграју две утакмице у истом дану, узима се у обзир она утакмица за коју је приређивач дао понуду, т.ј. утакмица која је почела по сатници датом у додатку или у листи.

Правила за трке, Формула 1, Мото трке, скијање, ски скокови, бициклизам, резултати играча и сви остали индивидуални и екипни спортови за које приређивач приређује клађење за победника или пласман такмичара на том догађају:

            - Игра се победник (за пол позицију или трку), од 1 до 3 места (за пол позицију         или трку), од 1 до 6 места (за пол позицију или трку), дуели такмичара (за пол     позицију или трку), или индивидуалан резултат одређеног такмичара у неком     спорту (број голова, кошева, поена, асистенција итд.). Може се играти као сингл     или се везивати са осталим играма у листи осим ако није другачије наглашено.

            - Уколико је такмичар погрешан, квота је погрешна, трка је одложена или      прекинута, обрачунава се коефицијент 1.

- Уколико се такмичар не појави на старту трке (или пол позиција), за тог такмичара адекватно се обрачунава коефицијент 1. Исто се догађа и ако се појави на загревању, а не стартује на трци. Међутим, уколико је такмичар стартовао на трци, тада се узима у обзир његов пласман без обзира да ли завршио трку до краја или пре времена из било којих разлога. Уколико трка стартује, прекине се и старт се још једном понови (због безбедности, судара, итд.), рачуна се први старт и они такмичари који су тада стартовали.

            - За пол позицију за важећи резултат сматра се како је завршила трка за пол позицију и само је тај редослед регуларан. Уколико је касније неки од такмичара дисквалификован (за зеленим столом) из било којих разлога, ти резултати се не       узимају у обзир.

            - У игри дуели возача уколико два возача не заврше трку, обрачунава се         коефицијент 1 за тај пар. Уколико један од такмичара не започне трку, такође се            обрачунава коефицијент 1.

            - За игру индивидуалан резултат играча уколико такмичар уопште не изађе на          утакмицу, обрачунава се коефицијент 1.

Члан 13.

 

Правила за клађење на виртуелним догађајима:

Виртуелни догађаји су компјутерски генерисани догађаји или други неизвесни догађаји чије исходе одређује генератор случајних бројева или генератор случајности, а имена тих игара могу бити Лаки Болс (Lucky Balls) или Лаки 6 (Lucky 6), Трке Паса или Дог Рејсинг (Dog Racing), Грчки кино или Greek Keno, и све то у зависности с којим провајдером приређивач има потписани Уговор о сарадњи. За ове догађаје приређивач мора да обезбеди техничке услове за приказивање истих.

 1. Лаки Болс ( Lucky Balls )
 • Игра Lucky Balls компјутерски генерисани догађаји чији исход одређује генератор случајних бројева (RNG – Random number generator). Lucky Balls је виртуелна игра у којој се играчима, даје могућност да одаберу (по властитој жељи), да погоде 6 бројева у опсегу од 1 до 48. Сваки број од 1 до 48 има и тачно дефинисану боју, и сви бројеви су подељени на 8 група различитих боја.
 • У сваком извлачењу или колу извлачи се 35 бројева, и сваки извучени број заузима свој редоследни број извлачења, по коме се одређује коефицијент добитка.
 • Играч може да одабере фиксну опкладу (играч је одабрао тачно 6 бројева у својој опклади) или опклада са комбинацијама (играч је одабрао 7, 8, 9 или 10 бројева у својој опклади како би повећао своју могућност за добитак), за коју добија тикет од стране приређивача на ком су наведени одабрани бројеви играча и висина уплате његове опкладе.
 • Да би тикет био добитан, играч мора да погоди свих 6 одабраних бројева у том извлачењу, а износ добитка се обрачунава у зависности од тога колико рано у фази извлачења (којим редоследним бројем), је играч погодио свих 6 бројева, за што има унапред дефинисане коефицијенте.
 • У сваком колу, пре него што почне извлачење, по случајном избору, одређују се два редоследна броја које могу играчима повећати добитак, и то се обележава са два симбола детелине. Уколико играч има добитни тикет, а један од погођених бројева се налази на редоследном месту које је обележно детелином, добитак се удвостручује. У случају да су два броја од погођених на редоследним местима обележана детелином, добитак играча се утростручује.
 • Од сваког кола, одређени износ уплате се акумулира у фонд за прогресивни Џек Пот. На сваком уплаћеном тикету, поред основних података опкладе, додељује се случајно генерисани код од 4 карактера (бројеви и слова). На почетку сваког кола, објављује се потенцијални код за Џек Пот у том извлачењу. Играч осваја Џек Пот добитак када је овај потенцијални код идентичан са кодом који је додељен на његовом тикету.
 • Повремено, по случајном избору, кад су све опкладе закључане, неком извлачењу се додељује статус „Бонус Игра“ што се објављује пре самог почетка извлачења, и у том колу су сви добици дуплирани, сем прогресивног Џек Пота.
 • Поред ове основне понуде за погађање бројева, играч има могућност да се клади и на следеће додатне опције:

 

 • Клађење на боју ( да погоди 6 бројева са истом бојом )
 • Клађење на боју са највише извучених бројева са истом бојом
 • Збир првих 5 извучених бројева ( да погоди износ збира да ли је мањи или већи од 122,5 )
 • Парне или непарне бројеве ( да погоди већи број извучених парних или непраних бројева )
 • Да ли је први извучени број паран или непаран
 • Да ли је последњи извучени број паран или непаран
 • Која је боја првог извученог броја
 • Која је боја последњег извученог броја
 • Да ли је први извучени број већи или мањи од 24,5
 • Да ли је последњи извучени број већи или мањи од 24,5

 

 • Играч може да комбинује клађење на бројевима са додатним опцијама, може да одигра више комбинација у самој опклади, као и да уплати једну исту опкладу за више извлачења.
 • Минимална уплата по тикету је 30 динара, а максимална уплата је 5,000.- динара.
 • Минимална уплата по комбинацији је 5 динара.
 • Максимална исплата по тикету је 500,000.- динара.
 • Приређивач задржава право да у било ком тренутку, без посебног образложења, не прихвати неку опкладу играча.

 

 1. Трке Паса ( Racing Dogs )
 • Racing Dogs је електронска виртуелна игра клађења заснована на виртуалним или снимљеним догађајима трка паса, у којој се за избор догађаја користи генератор случајних бројева (RNG – Random Number Generator). Racing Dogs је виртуелна игра у којој се играчима, даје могућност да одаберу, по властитој жељи, различите типове клађења за предстојећу трку паса која се приказује на адекватној опреми (ТВ) у просторијама приређивача и за њихову опкладу добијају тикет на коме су наведени сви услови опкладе.
 • У једној трци има 6 паса, који су обележени редним бројевима од 1 до 6.
 • Пре сваке трке, играч има одређено време да уплати своју опкладу (120 sec), и након истека овог времена, уз употребу софтвера који ради на принципу генератора случајности, одабира се један снимак ових трка, са серверске базе података, која је у власништву Провајдера с којим је приређивач склопио Уговор о сарадњи.
 • Пре сваке трке, даје се понуда за клађење са различитим коефицијентима за сваку понуђену игру, и те игре су:

 

 • Победник или прво место у трци
 • Комбинација - прво и друго место у трци, по том редоследу
 • Комбинација - прво, друго и треће место у трци, по том редоследу
 • Који пас ће бити на прва два места у трци
 • Који пас ће бити на прва три места у трци
 • Која два паса ће бити на прва два места у трци, без обзира којим редоследом
 • Клађење на редни број победника да ли ће бити мањи или већи од 3,5
 • Клађење на редни број победника да ли ће бити парни или непарни број
 • Клађење на збир редних бројева прва два пласирана пса да ли ће бити мањи или већи од 7,5
 • Клађење на збир редних бројева прва три пласирана пса да ли ће бити мањи или већи од 10,5

 

 • Тикет је добитан уколико играч погоди тачни услов одигране игре за одабрану трку.
 • Износ добитка се утврђује као производ уплаћеног износа од стране играча помножено са коефицијентом одигране игре за одабрану трку.
 • Од сваког кола, одређени износ уплате се акумулира у фонд за прогресивни Џек Пот. На сваком уплаћеном тикету, поред основних података опкладе, додељује се случајно генерисани код од 4 карактера (бројеви и слова). На крају сваке трке, објављује се потенцијални код за Џек Пот у том извлачењу. Играч осваја Џек Пот добитак када је овај потенцијални код идентичан са кодом који је додељен на његовом тикету.
 • Играч може да уплати више комбинација за погодак у једној опклади.
 • Минимална уплата по тикету је 30 динара, а максимална уплата је 5,000.- динара.
 • Минимална уплата по комбинацији је 5 динара.
 • Максимална исплата по тикету је 500,000.- динара.
 • Приређивач задржава право да у било ком тренутку, без посебног образложења, не прихвати неку опкладу играча.

 

 1. Грчки кино (Greek Keno)
 • Игра на срећу Грчки кино је виртуална игра клађења на бројеве односно компјутерски генерисани догађај, чији исход одређује гернератор случајних бројева (RNG – Random Number Generator)
 • Једно коло, серија или извлачење бројева може бити понуђено играчима за клађење на сваких 5 или 10 минута, у зависности техничких могућности приређивача.
 • У једном колу извлаче се 20 бројева у опсегу бројева од 1 до 80.
 • Од тих 20 бројева, играч може по властитој жељи да одабере да погоди најмање 1, а највише 8 бројева, и ту има могућност да одабере да ли је опклада фиксна (FIX) или системска (SISTEM), за шта добија тикет од стране приређивача, на коме су приказани сви услови опкладе.
 • Да би тикет био добитан, код фиксне опкладе, играч мора да погоди све одабране бројеве у том извлачењу, а код системске опкладе тикет може бити добитан и са мање погодака од одабраних, али се то унапред зна и зависи од укупног траженог броја погодака.
 • Износ добитка се утврђује као производ уплаћеног износа од стране играча, помножено са унапред дефинисаним коефицијентима за сваки тражени број погодака, било то фиксна или системска опклада.
 • Минимална уплата по тикету је 30 динара, а максимална уплата је 5,000.- динара.

Максимална исплата по тикету је 1,000,000.- динара.

 • Приређивач задржава право да у било ком тренутку, без посебног образложења, не прихвати неку опкладу играча.

 

Члан 14.

 Правила за клађење уживо:

- Спортски догађаји који се тренутно прате уживо могу се играти као сингл, могу се везивати међусобно на тикету без икаквих услова, могу се везивати са спортским догађајима из стандардне понуде, као тзв. микс-тикети. На једном тикету може бити минимум један, а максимум 20 типова спортских догађаја који се тренутно играју (уживо) или у комбинацији са незапочетим спортским догађајима.

- За клађење уживо важи коефицијент у тренутку уплате, за тип игре која је играна и која јасно излази на тикету.

- Тикети у Клађењу уживо не могу се сторнирати. Моле се играчи да јасно и експлицитно кажу коју игру и који тип играју и за колику уплату. Не признају се касније рекламације.

- Коефицијенти спортских догађаја који су у понуди за клађење уживо обично се стално мењају у складу са током игре, тренутним резултатом и временом. Приређивач задржава право да врши било какве корекције коефицијената спортских догађаја уживо, да стопира и поново активира клађење било ког спортског догађаја, у било које доба, да дозволи или да забрани све игре или да комплетно стопира клађење, сходно његовом личном нахођењу.

- Исплата добитних тикета врши се одмах по обради резултата спортских догађаја, предајом добитног тикета.

- Уколико организатор не може обезбедити пренос спортског догађаја из техничких разлога (нема слике, нестанак интернета или струје), сви тикети на чекању (ОТВОРЕНЕ УПЛАТЕ) обрађују се са коефицијентом 1. Такође, уколико се из техничких разлога прекине дистрибуција коефицијената.

-  Коефицијент 1 у клађењу уживо обрачунава се и у следећим случајевима:

Свака одиграна игра која није имала смисла, односно не одговара тренутној ситуацији на терену (на пример, овде спада могућност ако се случајно одигра следећи гол, а исти је већ пао, могућност за одигравање на пенал ако је већ досуђен, могућност играња на црвени картон ако је већ додељен и тако даље). Ово се напомиње јер пренос или интернет понекад могу да касне. Не прихватају се рекламације по овом основу.

- У случају прекида спортског догађаја, сви необрађени тикети на чекању (ОТВОРЕНЕ УПЛАТЕ), који садрже типове спортских догађаја који нису завршени, важиће и у року од 24 часа у случају наставка игре. По истеку рока ови отворени типови биће обрачунати са коефицијентом 1.

- Као изузетак од овог правила, за спортске догађаје у спорту Тенис, у случају прекида тениског меча, а тај меч се настави у наредном периоду, сва типовања важе и тикети су на чекању до наставка меча, али не дуже од времена трајања целокупног тениског турнира.

- Ако је додељен црвени картон или жути картон играчу након означавања краја меча, исти се не сматра важећим у обради. Црвени/жути картон који је додељен изван терена (резервни играч или тренер) не сматра се важећим.

- У случају тениса, ако дође до предаје током меча од стране неког од тенисера, све ОТВОРЕНЕ УПЛАТЕ обрачунаће се са коефицијентом 1.

- Ако је на тениском мечу промењен пар, односно на терен не изађе пар који је био најављен, за све игре биће обрачунат коефицијент 1.

- За све спортске догађаје у којима може бити победник након продужетка (евентуално пенали), код клађења уживо понудиће се посебни типови игре, који обухватају и ове продужетке. Ти типови су јасно истакнути на ТВ приказу и на самом тикету. За све остале типове важе резултати до завршетка регуларног дела меча.

- Сви типови игре и њихова објашњења, који се могу типовати у клађењу уживо, биће истакнути на јавном месту у уплатно-исплатном месту или на веб страни www.starbet.rs.

 

Члан 15.

 

Висина уплате и исплате је лимитирана у погледу минималног износа уплате или максималног износа исплате по јединичном тикету.

Појединачна цена комбинације за клађење износи 1,00 динар.

Мининални износ који учесник може да уплати за клађење износи 20,00 динара.

Максимални износ који учесник може уплатити за клађење износи 500.000,00 динара.

Максималан износ за исплату добитка учеснику износи 9.999.999,00 динара. Максимални износ за исплату зависи од броја одиграних мечева на једном тикету, а износ из овог става представља максималан износ за исплату код највише категорије, како следи:

- од 01 до 20 одиграних мечева, максимална исплата по тикету је 2.500.000,00 динара,

- од 21 до 30 одиграних мечева, максимална исплата по тикету је 5.000.000,00 динара, и

- од 31 до 50 одиграних мечева, максимална исплата по тикету је 9.999.999,00 динара.

 

 

Члан 16.

 

Износ добитног фонда код клађења представља збир свих добитака учесника у клађењу, и он није унапред одређен и не зависи од примљених уплата за учешће у конкретном колу клађења.

 

Члан 17.

 

Уплате за клађење примају се на уплатно - исплатним местима кладионице која су обележена посебном ознаком коју издаје надлежни државни орган.

 

Члан 18.

 

Учесници у клађењу попуњавају листиће које издаје приређивач, тако што обележавају спортске или друге догађаје на које се кладе знаковима из члана 8. ових правила, при чему су играчи обавезни да се придржавају и објашњења која се налазе на листи програма спортских или других догађаја за клађење.

 

Учесници приликом попуњавања тикета треба да назначе све елементе потребне за учествовање у спортском клађењу.

Приликом уплате сваког тикета обавезно се наводи: врста игре, тачан број одиграних комбинација и обавезно да се читко напише шифра одиграних спортских догађаја. У супротном, клађење није важеће, и приређивач га неће прихватити.

 

Приређивач задржава право да у сваком моменту, делимично или потпуно, без давања посебног образложења, не прихвати клађење учеснику у игри.

 

Кад прихвати клађење, приређивач прима уплату и учеснику враћа оверену потврду о учешћу у игри клађења, која садржи: број (ознаку листића)  место, време, датум, изабрану игру, износ примљене уплате, износ евентуалног добитка  која представља доказ о учешћу играча у  клађењу, на основу којег играч касније има право на исплату евентуалног добитка.

 

Члан 19.

 

Приређивач пре почетка клађења одређује и објављује минималне услове за уплату. Учесници су дужни да поштују минимум и максимум броја спортских или других догађаја за сваку врсту клађења онако  како је то приређивач објавио у програму спортских или других догађаја, у штампаном или електронском облику.

Играч (учесник) може извршити уплату на више група спортских догађаја на једном тикету – назван мултигруп тикет. Мултигруп тикет представља системски тикет где је погођена група спортских резултата, услов у систему.

 

Члан 20.

 

Уколико учесник установи да клађење од стране приређивача није оверено у складу са његовим захтевом, тада учесник има право да одустане од клађења и затражи сторнирање након извршене уплате, а најкасније у року до 60 (шездесет) минута након завршетка оверавања клађења, а пре почетка одигравања спортског или другог  догађаја на тикету. У овом случају се поништавају све комбинације за клађење, а износ уплате се враћа учеснику у целости осим у случајевима када одиграни тикет садржи у понуди меч са „уживо“ клађења.

 

Поништавање (сторнирање) тикета након извршене уплате која садржи меч или мечеве са „уживо“ клађења није могуће. 

 

Члан 21.

 

Учеснику је забрањено да се у једној комбинацији клади више пута на исти спортски или други догађај, осим уколико то приређивач није изричито одобрио у програму распореда спортских или других догађаја у штампаном или електронском облику.

 

Члан 22.

 

Крајњи рок за пријем уплате за клађење је до почетка првог спортског или другог догађаја на који се учесник клади, осим ако приређивач није одредио другачије.

Препоручује се да играчи уплаћују своје тикете 15 минута пре почетка меча (догађаја) и дужни су да исте провере.

Уколико је учесник уплатио тикет који по било ком основу не испуњава правила о спортском клађењу, приређивач има право да тај тикет прогласи неважећим и да врати учеснику уплаћени улог.

У случају када се изврши уплата за клађење на спортске или друге догађаје који су већ почели, осим за клађење „Уживо“, или су већ завршени, приређивач задржава право да такве догађаје прогласи нерегуларним и додели квоту један (1,00), осим у случајевима када приређивач другачије пропише.

 

Члан 23.

 

По завршетку свих спортских или других догађаја који су били предмет клађења, приређивач у року од 48 часа објављује званичан извештај o резултатима спортских и других догађаја који су били у листи програма догађаја за клађење, у штампаном или електронском облику.

 

Званичан резултат је резултат постигнут  у регуларном току утакмице или такмичења. Регуларни ток утакмице, или трајање утакмице у фудбалу се сматра 2 х 45.минута, осим у посебним случајевима (турнири у оквиру типа „trijagonale” где се меч игра 45 минута, односно мечеви омладинских селекција или пријатељских утакмица који трају 2 х 40 минута и други) , у кошарци 4 х 10.минута (4 х 12.минута “NBA“ лига), хокеј на леду 3 х 20.минута, рукомет 2 х 30.минута, ватерполо 4 х 8.минута и друго, осим ако приређивач није нагласио другачије. Продужеци, златни гол и пенали (једанаестерци, седмерци, слободна бацања и слично) се не сматрају регуларним током утакмице или такмичења, (изузев за бејзбол, који се игра  до коначног победника), осим ако приређивач није назначио другачије. Никакве накнадне одлуке и промене резултата од појединца, званичника такмичења, комисије и слично за сваки спортски или други догађај (на тзв. „зеленим столом“, каснијом дисквалификацијом екипе или појединца и слично) се неће узети у обзир, осим уколико приређивач није назначио другачије.  

 

Приређивач утврђује званичан резултат спортског и другог догађаја на основу званичних извештаја које службено објављује организатор спортског или другог такмичења (национално или интернационално удружење, лига, куп и сл.). Конкретно, званични извори информисања на основу којих се узима резултат за обраду и резултовање догађаја може бити: званична интернет страница организатора такмичења, званична страница првоименоване екипе или појединца, званична интернет страница другоименоване екипе или појединца и друга средства информисања. Интернет странице које пружају услуге приказа уживо резултата, крајњих резултата и статистике нису званични и меродавни приликом обраде и резултовање било ког спортског или неког другог догађаја. Ако се добијене информације на било који начин разликују, за званичан резултат се узима онај резултат са јасно прецизираног извора који је највиши у наведеној хијерархији: прво званична страница организатора такмичења, па званична страница првоименоване екипе или појединца, па званична страница другоименоване екипе или појединца и на крају остала средства информисања.

 

За исход спортског догађаја из било ког спорта, стрелци, корнери, жути картони, црвени картони, офсајди, време првог гола и других догађаја у вези са истим, важи званичан резултат и извештај након краја спортског догађаја, који је објављен на званичној интернет страни у року од 48 часа након завршетка истог. Уколико се у међувремену или касније промени или дисквалификује неки догађај изван терена, за зеленим столом, одлуком неког организационог или координативног тела (по приговору неке екипе, по дисквалификацији неког играча или екипе из било којих разлога, због допинг тестова, поништења спортског догађаја службеним резултатом, преименовање стрелца неког гола и слично), ти резултати не узимају се у обзир, и остаје да важи претходни исход са којим је извршена обрада тикета.

Уколико је спортски догађај прекинут, поступа се по члану 24. ових Правила, без обзира на евентуалну каснију промену, поновно играње, дисквалификацију или било коју каснију одлуку изван терена.

Члан 24.

 

У случају промене термина одигравања спортског или другог такмичења (меча), постигнути резултат се сматра важећим уколико је други меч почео најкасније до 48 сата (часова) од првобитно наведеног званичног почетка меча у програму спортског или другог такмичења, понуђеног у штампаном или електронском облику.

 

У случају да се спортско или друго такмичење не одржи, односно не почне у наведеном року из става 1.овог члана, догађај из тог такмичења се проглашава неважећим и рачуна се квота један (1,00) за све врсте и типове игара, осим за игру Укупно голови у лиги где ће се сматрати као да су постигнута тачно 2 гола на одложеном мечу.

У случају одлагања половине или више од половине мечева из једне лиге, тада ће се и за игру укупно голови у лиги којој припадају ти мечеви обрачунати коефицијент 1.

У случају да је одложени спортски догађај започео тачно на истеку 48 часа од првобитно заказаног термина, за важећи се сматра постигнут резултат на спортском догађају (пример: ако се спортски догађај предвиђен за суботу у 20:00 часова одложи, па се одигра у понедељак тачно у 20:00 часова).

 

Резултат новоодиграног спортског или другог догађаја после истека предвиђеног рока од 48 сати (часова) неће се узимати у обзир, осим ако приређивач није другачије прописао.

 

Ако се започети меч прекине било када пре регуларног завршетка меча и не настави у року од 48 сати од времена почетка меча, све игре чији исход до тренутка прекида није познат биће обрађене са којефицијентом 1.

Све игре чији је исход познат до момента прекида и где се сама одиграна игра завршила резултат је важећи и одиграни типови остају редовно обрађени.

Ако се започети меч прекине било када пре регуларног завршетка (нпр. 28. минут), а не настави се у року од 48 сати, већ се донесе одлука да меч започне од првог минута, такав меч сматра се као прекинут. С тога, такав меч ће бити обрађен као прекинути меч у 28. мин. према резултату који је био постигнут до тренутка прекида, а све игре чији исход до тренутка прекида није познат биће обрађене квотом 1.

У случају прекида меча због одређених догађаја на мечу (нпр. напуштање меча неког од тимова) и резултовања меча службеним резултатом, службени резултат се неће узимати у обзир већ ће меч бити обрађен по правилима за прекид меча, а према резултату који је био у тренутку прекида меча.

Ако се установи да се прекинути меч неће наставити у року од 48 сати од времена почетка меча, све игре чији исход до тренутка прекида није познат биће обрађене одмах квотом 1.

Накнадно, само за фудбалске утакмице, уколико је утакмица започела својом 85 минутом, тада ће се резултат постигнут до тог тренутка регистровати као коначан резултат, без обзира на околности које су настале после тог тренутка. Тачније, уколико се догоди да утакмица буде прекинута после наведеног тренутка (пример: у 88.минуту), тада се иста у обради резултата не сматра прекинутом, већ се сматра као завршена утакмица и обрачунава се постигнутим резултатом до тог тренутка за све врсте и типове игре.

Члан 25.

 

За сва клађења, која су примљена, а одиграна су на тим или играча који је из било ког разлога испао или одустао од даљег такмичења, а пре почетка спортског или другог догађаја, сматра се да нису добитна и рачуна се квота 1,00 (један), осим уколико се другачије не наводи у листи програма спортских или других догађаја приказаном у штампаном или електронском облику.

 

Члан 26.

 

Ако учесник са неважећим спортским или другим догађајем испуњава услов о минималном броју спортских догађаја у једној комбинацији, та комбинација је важећа, а за неважећи спортски или други догађај рачуна се квота један (1,00).

 

Уколико се догоди да је исход клађења унапред познат, као и да се после завршетка меча утврди било каква нерегуларност у предмету клађења спортског или другог такмичења, или ако приређивач оцени да постоји основана сумња да је било ко деловао у циљу одређивања исхода догађаја, кршећи на тај начин одредбе и званична правила о одржавању спортских или других догађаја, или чак уколико постоје докази на основу којих се оспорава регуларност у одржавању догађаја, приређивач задржава право да суспендује исплату добитка, приређивач такво клађење проглашава неважећим и рачуна се квота један (1,00). 

 

НАЧИН И РОК ИСПЛАТЕ ДОБИТАКА

 

Члан 27.

 

Исплата се врши на уплатно-исплатном месту кладионице најраније 2 сата по завршетку одговарајућих спортских догађаја, односно последњег спортског догађаја на тикету, а најкасније у року од 30 дана од дана завршетка последњег спортског догађаја на тикету, и на основу званичних резултата спортских догађаја које је утврдио и објавио приређивач.

Уколико приређивач не може обезбедити званични извештај за поједине спортске догађаје одигране на тикету, има право да пролонгира исплату до тренутка када резултат буде званичан и обрађен.

Уколико играч не дође у одређеном року од 30 дана од дана завршетка последњег спортског догађаја на тикету, сматра се да се одрекао исплате и кладионица задржава право да не изврши исплату након одређеног рока.

Члан 28.

 

Приликом исплате добитака, учесник предаје приређивачу потврду о учешћу у игри, која садржи добитну комбинацију.

 

Добитна комбинација је она комбинација за коју су тачно погођени сви исходи спортских догађаја које је играч одабрао или има погођено барем минимум спортских догађаја из система уколико је играч играо системски тикет.

Добитна комбинација тикета може постојати и уколико приређивач понуди спортске опкладе код којих играч чак и са једним или више промашених догађаја испуњава задате услове (који су унапред објављени).

Такође, приређивач може понудити спортске опкладе код којих играч, погађањем догађаја и испуњењем додатних задатих услова (који су унапред објављени), може добити додатни бонус, односно процентуално већи добитак од предвиђеног.

Приређивач може понудити тзв. CASH OUT исплату, тј. исплату за опкладу у којој сви догађаји нису завршени или нису ни започети, или је погођен један део спортских догађаја (ранија исплата тикета), па за преостале догађаје, које нису завршени или нису ни започети, да да играчу могућност да наплати тикет, али са умањеним износом који се обрачунава на основу текућих коефицијената спортских догађаја. Он такође није фиксни и зависи од времена када играч прихвата CASH OUT исплату. CASH OUT (ранија) исплата се може реализовати само за оне догађаје за које је приређивач сматрао да може понудити ову могућност.

Кад Играч прихвата CASH OUT исплату, његова опклада добија статус да је добитна, биће са умањеним износом, и без обзира који резултат буде коначан код незавршених или незапочетих догађаја.

У случају мултигруп тикета, исти добија статус добитног по завршетку свих спортских догађаја у свим групама које су наведене у тикету. Мултигруп тикет има добитну комбинацију уколико је барем једна група спортских догађаја наведених у истом са погођеним типовима.

 

При исплати евентуалног добитка, признаће се само тикети који су несумњиво издати/оверени од стране приређивача, који притом нема никаквих исправки. У случају сумње, приређивач задржава право да исплату тикета не изврши. Саму аутентичност тикета врши приређивач на основу стандардних и општеприхваћених система заштите (контролни-пин код, бар код, холограм и слично).

 

Члан 29.

 

Износ добитка једнак је вредности цене комбинације помножене производом свих квота за ту комбинацију.

 

Изузетно од начина утврђивања износа добитка из става 1. овог члана, износ добитка не може да премаши максималан износ добитка дефинисан у члану 15.ових правила.

 

Члан 30.

 

У случају губитка потврде о учешћу у игри или њеног делимичног или потпуног оштећења у мери да није могуће поуздано утврдити веродостојност клађења, приређивач ће одбити да изврши исплату добитка.

 

Члан 31.

 

Учесник у клађењу има право да у року од 7 (седам)  дана од дана објављивања званичног извештаја о резултатима догађаја, уложи писмени приговор приређивачу, уколико сматра да приређивач није правилно установио добитак.

 

Ако приређивач утврди да је приговор основан, дужан је да у року од 30 дана по истеку рока из става 1. овог члана, изврши исплату износа оствареног добитка учеснику у клађењу.

 

Члан 32.

 

Исплата новчаних добитака у клађењу застарева у року од 30 дана од дана објављивања званичног извештаја резултата спортског или другог догађаја.

 

Све обавезе приређивача према добитнику клађења престају тренутком преузмања добитка од стране добитника или лица које он овласти, односно истеком рока из претходног става овог члана.

 

Члан 33.

 

Правила за програм за лојалност – STARBET CLUB:

- STARBET CLUB је програм за лојалност за све редовне играче у кладионицама RM-COMPANY (STARBET). Својим већ уплаћеним тикетима, погођеним или промашеним, играчи тј. чланови у STARBET CLUB-у такмиче се ко је успешнији у типовању, прикупљају поене којима добијају одређене привилегије од стране приређивача, имају приступ својим уплаћеним тикетима итд.

- Члан STARBET CLUB-a може бити сваки грађанин Републике Србије који има напуњених 18 година. Сваки члан овог клуба мора поседовати чланску клуб-картицу коју издаје  RM-COMPANY. Да би добили картицу, сваки кандидат треба да:

 • приступи интернет страни starbet.rs
 • да се региструје као корисник на веб-страни попуњавањем формулара (на линку: регистрaција)
 • да посети најближе уплатно-исплатно место RM-COMPANY (STARBET) кладионице (са личном картом на увид као доказ за идентитет и узраст) где ће добити формулар у штампаној форми. Исти треба да попуни и потпише.

- Сваки играч може поседовати само једну STARBET CLUB картицу.

- Подаци играча који се узимају да би се издала STARBET CLUB картица у складу су са Законом о заштити података о личности.

- За све чланове STARBET CLUB-a дефинише се одговарајуће рангирање које може бити према неком параметру: извршене уплате, број уплаћених тикета, број одиграних спортских догађаја на тикету, узаступних дана играња итд., којим ће исти добити различити статус за привилегије у односу на њихово даље играње.

- Приликом уплате тикета, члан STARBET CLUB-a мора обавезно да приложи чланску картицу да би ти тикети ушли у конкуренцију за STARBET LIGU, “STAR” МARKET или било коју другу кампању из програма за лојалност.

- Сваки члан STARBET CLUB-a има приступ свом корисничком интерфејсу, на www.starbet.rs, преко свог корисничког имена и лозинке, где може видети стање у својим кампањама из програма лојалности: статус, поени за “STAR” МАRКЕТ, бодови и пласман за STARBET LIGU, своје одигране тикете итд.

- За сваку кампању која има прецизне и математичке формуле за освајање бодова или поена, приређивач је дужан да то образложи у самој листи и на свом сајту www.starbet.rs у оном тренутку кад је кампања активна.

- Сва одговарајућа и додатна правила, објашњења, прецизирања и рекламне кампање који су део програма за лојалност – STARBET CLUB, биће редовно објављивана и ажурирана на веб страни www.starbet.rs, чиме се сматрају важећим.

 

ПОСЛОВНА ТАЈНА

 

Члан 34.

 

Запослени на уплатно-исплатним местима приређивача дужни су да следеће податке чувају као пословну тајну: о учесницима, броју посета, играчима, потрошеном или добијеном новцу и сл., финансијском резултату пословања приређивача и свим запосленима.

Податке из става 1. овог члана приређивач може саопштити трећим лицима само на начин предвиђен законом.

 

Члан 35.

 

Приређивач води евиденцију о учесницима у клађењу који су остварили добитак на начин који прописује Министарство финансија.

 

ПОНАШАЊЕ У КЛАДИОНИЦИ

 

Члан 36.

 

Приређивач се стара о одржавању реда и заштити учесника на уплатно-исплатном месту приређивача. 

Учесници клађења на уплатно-исплатном месту су дужни да се понашају пристојно и да друге учеснике не ометају у игри.

 

Лицима млађим од 18 година забрањен је улаз у објекте приређивача као и учешће у играма на срећу.

 

Учесницима који се не придржавају ових правила, приређивач може забранити учешће у играма на срећу као  и приступ уплатно-исплатном месту приређивача без икаквог образложења.

 

Приређивач има право да легитимише учеснике уколико постоји сумња да не испуњавају услове из овог члана.

Члан 37.

 

Запосленима у кладионици, односно уплатно-исплатном месту приређивача забрањено је да учествују у клађењу, да новчано помажу учеснике или да заједно са њима учествују у клађењу.

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 38.

 

Приређивач задржава право да поједине добитне листиће објави у листи програма спортских и других догађаја, у штампаном или електронском облику као и у другим средствима информисања а у циљу промовисања кладионице, без обавезе да претходно обавести играча чији је добитни листић.

 

Члан 39.

 

Приређивач је дужан да услове за учешће у игри која нису обухваћена овим правилима истакне на уплатно-исплатним местима и званичној интернет страници као посебна правила.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 40.

 

Ова правила ће бити истакнута на свим уплатно-исплатним местима приређивача, званичној интернет страници приређивача, и другим средствима инфомисања чиме ће постати јавно објављена и доступна свим учесницима у клађењу.

На тај начин ће се сматрати да је сваки учесник у клађењу упознат са правилима као и да их без резерве прихвата.

Члан 41.

 

За решавање спорова између учесника и приређивача надлежан је  основни суд у Чачку.

 

Члан 42.

 

Ова правила ступају на снагу након добијања сагласности од стране Министра финансија, а примењују се од дана истицања на уплатно-исплатном месту и званичној интернет страници приређивача.

 


„RM-COMPANY” д.о.о.
Директор Иван Стојковић